Tervetuloa lukemaan Klias ry omaa blogia

Kliininen asiantuntija YAMK on vielä toistaiseksi työnantajille melko tuntematon ammattinimike [1, 2]. Tällä hetkellä kliinisen asiantuntijan nimikkeen alle voi laittaa monenlaista tehtävänkuvaa asiantuntijahoitajasta itsenäisiin monialaisiin asiantuntijatehtäviin. 


Klias ry:n yhtenä päätavoitteena on tuoda kliinisen asiantuntijan monipuolista osaamista työnantajien ja sidosryhmien tietoisuuteen, jotta kliinisen asiantuntijan osaamispotentiaalia saataisiin laajemmin näkyville.


Kliininen asiantuntijuus on moniammatillista, laaja-alaista asiantuntijuutta, jota hyödynnetään mm. asiakkaan parhaaksi erilaisia sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöjä, käytänteitä tai koulutusta kehitettäessä. Moniammatillisuus näkyy eri alojen kehittämistyössä ja samalla ajatukset ja näkökulma laajenevat yli oman ammattikentän. Samalla asiantuntemus omasta erikoisalasta syvenee. Tätä osaamista tulisikin tuoda vahvemmin esiin ja hyödyntää alati muuttuvalla sosiaali- ja terveydenhuollon kentällä.


Yhdistyksen oma blogi on perustettu, jotta saisimme jäsentemme osaamista tuotua esille ja samalla esiteltyä erilaisia urapolkuja ja tehtävänkuvia,  joita kliiniset asiantuntijat ovat olleet itse luomassa. Klias ry jäsenet kertovat blogissa omasta työnkuvastaan, opinnäytetöistään tai siitä, miksi heistä tuli kliinisiä asiantuntijoita. Asiantuntijuuden tunnettuuden lisääntyessä on kliinisille asiantuntijoille entistä enemmän kysyntää sosiaali- ja terveydenhuollon monipuolisessa palvelukentässä ja valmiita tehtävänkuviakin löytyy jo monelta eri työnantajalta. Kutsummekin sidosryhmät ja työnantajat mukaan blogin kirjoittamiseen kertomaan millaisia kliinisen asiantuntijan tehtäviä on tarjolla ja näkemyksiä kliinisestä asiantuntijuudesta.


Tervetuloa lukemaan blogiamme ja löytämään mahtavan monipuolista ja moniammatillista huippuosaamista sosiaali- ja terveydenhuollon moniosaajilta!

[1] Heikkilä K., Muhonen H. 2017. Kliinisen asiantuntijan YAMK koulutuksesta työuralle - urapolkua edistävät ja haittaavat tekijät. Opinnäytetyö, kliininen asiantuntija, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, luettavissa Theseus 

[2] Nousiainen K. 2019. Kliininen asiantuntija (YAMK) - tutkinnon tunnettuus, kysely työnantajille. Opinnäytetyö, kliininen asiantuntija, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, luettavissa Theseus


Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Terveysaseman sairaanhoitajasta projektipäälliköksi, Suvi Björqvist

Vuoden 2022 kliininen asiantuntija, Heli Karhinen

Tohtoriksi YAMK koulutuksen jälkeen